$(function () { $(".sidebar-list ul li").each(function () { if ($(this).children("a").text() == $("#HiddenField1").val()) { $(this).children("a").css("color", "#01438d"); } }); $("#mainlevel_01").children("a").removeClass("current"); $("#mainlevel_02").children("a").removeClass("current"); $("#mainlevel_03").children("a").addClass("current"); $("#mainlevel_04").children("a").removeClass("current"); $("#mainlevel_05").children("a").removeClass("current"); $("#mainlevel_06").children("a").removeClass("current"); $("#mainlevel_07").children("a").removeClass("current"); }); //
返回首页   |     联系我们
景区推荐|NEWS
智慧旅游时代将至?新中安完成新一轮融资

     

智慧旅游时代将至?新中安完成新一轮融资

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

扫一扫

智慧旅游时代将至?新中安完成新一轮融资

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

  5月18日消息,南京新中安物联技术股份有限公司获宝信资本领投的新一轮投资,除机构投资外,本轮公司的创始团队也进行了跟投。资金将用于加大景区覆盖率以及智慧旅游+社区的系统升级。